คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายวุฒิชัย วงษ์อินทร์

นายกเทศมนตรีตำบลพิกุลออก

แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์082-874-4456

นายธนกฤต สุวรรณคล

รองนายกเทศมนตรีตำบลพิกุลออก

แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์081-575-5709

นายวีรพงษ์ วงษ์อินทร์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิกุลออก

แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์083-767-1199

นายสมพงษ์ ศรีม่วง

รองนายกเทศมนตรีตำบลพิกุลออก

แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์089-603-1353

นายสมพงษ์ อินทปัญญา

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิกุลออก

แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์087-600-9787