Previous

Next

E-Services

ระบบจองคิวออนไลน์

แบบจองคิวขอรับบริการออนไลน์

ระบบสาธารณูปโภค

แบบคำร้อง/แจ้งการขอรับบริการออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

Social Network

Facebook เทศบาลตำบลพิกุลออก

กระดานถาม-ตอบ

ระบบถาม/ตอบ โดยเจ้าหน้าที่

ระบบร้องเรียนร้องทุกข์

แบบคำร้อง/แจ้งงเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

แจ้งเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต

แจ้งเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กรมควบคุมโรค ประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับประชาชน

เทศบาลตำบลพิกุลออก
Click Here
เทศบาลตำบลพิกุลออก
Click Here
เทศบาลตำบลพิกุลออก
Click Here

Previous

Next

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

 

เทศบาลตำบลพิกุลออก

สถานที่ตั้ง

ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110

Contact Us

เบอร์โทรศัพท์ : 037-349327

โทรสาร : 037-349328

อีเมล์ : phikunok@gmail.com

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 08:30 – 16:30น.

ติดตามได้ที่